Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Sociaal-Economische Raad (SER) omschrijft Maatschappelijk Veranwoord Ondernemen als: “Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies people, planet en profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan. MVO behoort tot de core business van ondernemingen.”

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent kort samengevat dat wij onze verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van onze beslissingen op de mens, het milieu en de maatschappij. Dit zijn mooie woorden, maar het is natuurlijk belangrijk om dit concreet te maken!

Wij streven er naar afvalstromen te verminderen, en dan met name verfafval. Voor ons gaat het om bijvoorbeeld half gevulde potten met verf, die door anderen juist weer goed gebruikt kunnen worden. Wij stellen dit graag kosteloos ter beschikking aan scholen, verenigingen of eenmalige projecten, zodat wij het milieu niet onnodig belasten met afval en anderen geen kosten hebben aan het gebruik van de verf. Timmerdorp Maarssen is een innitiatief dat graag gebruik maakt van deze mogelijkheid:

Timmerdorp Maarssen is een project waar kinderen in de zomervakantie in een week tijd hun eigen hutten kunnen bouwen. De organisatie was op zoek naar verf waar de kinderen hun hutten mee kunnen gaan schilderen. Wij waren graag bereid aan dit project mee te werken en hebben een grote hoeveelheid verf ter beschikking gesteld, zodat de hutten een mooie kleur krijgen! Kijk hier voor meer informatie op de website van Timmerdorp Maarsen.